ZAMKI PIERŚCIENI

Ponieważ przez zamki pier­ścieni przenikają pewne ilości spalin i oleju, podczas zakła­dania tłoka do cylindra rozstawia się pierścienie tłokowe w taki sposób, aby ich zamki znajdowały się jak najdalej od siebie . Sposób przecięcia pierścienia, zwłasz­cza w silnikach szybkobieżnych, nie wpływa na jakość uszczelnienia, toteż najczęściej spotyka się łatwe w wyko­naniu zamki proste i skośne. Pierścienie tłokowe pracują w bardzo trudnych warunkach, ponieważ wykonują ruchy posuwisto-zwrotne ze stosunkowo dużymi prędkościami w niekorzystnych warunkach smarowania oraz podlegają oddziaływaniu wysokiego ciśnienia, wysokich temperatur i aktywności chemicznej spalin. Od pierścieni tłokowych wymaga się zwykle wysokiej wy­trzymałości i odporności na zużycie w warunkach półsuchego tarcia w podwyższonych temperaturach, niskiego współ­czynnika tarcia we współpracy z gładzią cylindra, łatwości szybkiego docierania się do gładzi cylindra oraz niezmienności własności mechanicznych w czasie pracy (zwłaszcza w pod­wyższonych temperaturach).

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!