Wpływ transportu drogowego na środowisko

Coraz więcej samochodów jeżdżących po naszych drogach sprawia, że bardzo cierpi na tym przyroda. Powodowane to jest emisja szkodliwych spalin oraz gazów, które przemieszczają się do atmosfery. Nowe auta wyposażone w katalizatory, które ograniczają wydzielanie tych substancji wprost do środowiska, o czym decydują wymogi narzucane odgórnie, jednak nadal po naszych drogach porusza się jeszcze zdecydowanie za wiele starych samochodów, które często sprowadzane są za niewielkie pieniądze zza granicy. Niestety nie każdego stać na zakup owego pojazdu z salonu samochodowego. Inną kwestią jest rozbudowa i powstawanie nowych dróg i autostrad, przez co wycinanych jest wiele obszarów leśnych, bywa także, że są to również obszary cenne przyrodniczo. Pamiętamy pewnie wszyscy sytuacje, która odbywała się w Dolinie Rospudy i to jak zażarcie ekolodzy walczyli o przyrodę. Odbywa się to nie tylko szkoda dla wielu chronionych gatunków roślin, ale również wielu rzadkich gatunków zwierząt, które te obszary zamieszkują.