SIŁY BEZWŁADNOŚCI DRUGIEGO RZĘDU

Siły bezwładności drugłego rzędu; na dwu wałkach (CC i DD) równoległych do osi wału korbowego i symetrycz­nie względem niego rozmieszczonych znajdują się dwa jedna­kowe przeciwciężary; wałki te razem z przeciwciężarami obracają się przeciwbieżnie dwa razy szybciej niż wał kor­bowy ; przeciwciężary umieszczone są tak, że w każdej chwili kierunek działania siły odśrodkowej każdego z nich tworzy z osią cylindra kąt równy podwójnemu kątowi obrotu wału korbowego (2a); poziome składowe sił odśrodkowych tych przeciwciężarów, skierowane w strony przeciwne, równo­ważą się wzajemnie; wypadkowa składowych pionowych: Pp n =* 2 Cp n • cos 2 a = 2 mop ii • q ii (2 w)8 • cos 2a leży w osi cylindra i równoważy siłę bezwładności drugiego rzędu; masa każdego z przeciwciężarów dobrana z warunku [Ppiil «= IPftiil wynosi: mopn =0,125 mp* A • r/g n- Obie pary przeciwcięża­rów wyrównoważających siły bezwładności pierw­szego i drugiego rzędu leżą we wspólnej płaszczy­źnie przechodzącej przez oś cylindra i prostopadłej do osi wału korbowego (płaszczyzna wychyleń kor­bowodu).

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!