Praca nad unifikacją

Przy pracach nad unifikacją prawa przewozowego najtrudniejszym zadaniem okazała się kwestia ujednolicenia zasad odpowiedzialności przewoźnika za stan przewożonego ładunku i za termin przewozu. A jest to problem kluczowy dla całego systemu prawa przewozowego. Zasady odpowiedzialności przewoźnika w odniesieniu do poszvczególnych gałęzi transportu ukształtowane były przedewszystkim liczne przykłady wyłączenia albo też ograniczenia tej odpowiedzialności,wzorowane na postanowieniach odnośnych konwencji międzynarodowyh. Tradycje te musiały zostać przezwyciężone. Bez tego próby ujednolicenia prawa przewozowego nie miałyby w istocie wiekszego znaczenia praktycznego. W toku nad unifikacją prawa przewozowego zwracano uwagę na aktualizację przepisóworaz ich przystosowanie do potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego. Zbiegi te okazały się niewystarczające.. Należało z kolei przystąpić do przyustosowania niektórych postanowień do asad przyjętych w prawie przewozowym Unii Europejskiej.