Pojęcie prawa transportowego

Transport jest to dział gospodarki narodowej, zajmujacy się przemieszczaniem osób lub rzeczy (przesyłek, ładunków, towarów) z jdnego miejsca na drugie przy użyciu odpowiednich środków transportowyh. Rola transportu w życiu społecznym oraz gospodarczym, wraz ze wzrostem produkcji i wymiany dóbr, jak również z koniecznośią zaspokajania wciąż rosnących potrzeb materilnych i kulturalnych ludzkości- stale wzrasta. W miarę rozwoju transportu rodzi się potrzeba regulacji prawnych w tym zakresie. Przepisy normujace działalność transportu- tak krajowego, jak i międzynarodowego- sa obecnie bardzo rozbudowane. Ogół tych przepisów nazywamy prawem transportowym. W uzyciu jest takze termin: „prawo transportowe”. Nalezy jednak te dwa terminy odróżniać. Transport stanowi bowiem określony dział gospodarki, podczas gdy pojęcie „przewóz” odnosi się do samego przemieszczania osób lub rzeczy. Wynika stąd iż pojęcie „prawo transportowe” ma szerszy zasięg znaczeniowy.