CEL WYRÓWNOWAŻENIA

Celem, wyrównoważenia jest uzyskanie takiego rozkładu niewyrównoważonych mas układu korbowego, aby wypadko­wa swobodna siła bezwładności R(b+ć) i wypadkowy swo­bodny moment sił bezwładności M(b+c) były równe zeru. Moment obrotowy jest okresową funkcją kąta obrotu wału korbowego. Nierównomierność mo­mentu obrotowego zmniejszyć można przez zwiększenie liczby cylindrów silnika, z zachowaniem równości przesu­nięć fazowych (czasowych) między suwami pracy w poszcze­gólnych cylindrach oraz przez zastosowanie koła zamacho- wegou.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!