Kategoria: Samochody od A do Z

PRZEBIEG SPALANIA

Mieszanka robocza spala się w okresie, gdy tłok znajduje się w pobliżu zwrotu zewnętrznego. Za­płon następuje wskutek wyładowania elektrycznego, gdy korba wychylona jest o kąt 0 przed zwrotem wewnętrznym tłoka , zwany kątem wyprzedzenia zapłonu. Początkowo spalają się małe ilości mieszanki w pobliżu elektrod świecy zapłonowej i na wykresie indyka­torowym nie. zaznacza się dostrzegalny wzrost ciśnienia. Dopiero kiedy spaleniu ulegnie 6…8%.ogólnej objętości’ mieszanki, ciśnienie wzrasta w widoczny sposób (punkt 2). Okres spalania .1—2 bez wzrostu ciśnienia spowodowanego spalaniem nosi nazwę spalania utajonego, lub okresu induk­cyjnego. Następnie ma miejsce gwałtowny wzrost ciśnie­nia w cylindrze.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

UMOWNE PRZYJĘCIE

Okres ten {2—3 na wykresie) tzw. spiętrzenia ciśnienia koń­czy się po osiągnięciu szczytowego ciśnienia spalania pe po wykonaniu przez tłok zwrotu zewnętrznego. Ciśnienie Pt można określić szacunkowo wg zależności empirycznej: Pz = (e + 0,3) • (pe — 2,5) [kG/cm2], gdzie: pe — średnie ciśnienie (użyteczne); p* = 30…50 [kG/cm8].Przebieg spalania charakteryzuje tzw. współczynnik twar­dości biegu silnika K — Ap/Aip [kG/cma0 o. w. k.], gdzie: Ap — przyrost ciśnienia w okresie spiętrzenia ciśnienia oraz Ay — kąt obrotu wału korbowego odpowiadający okresowi spiętrzania ciśnienia. Przyjmuje się umownie, że spalanie mieszanki kończy się w chwili, gdy temperatura spalin osiąga maksimum.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

KSZTAŁT KOMORY SPALANIA

Kształt komory spalania i miejsce umieszczenia świecy zapłonowej decydują o kształcie, wielkości powierzchni frontu płomienia i intensywności zawirowania ładunku, wyprzedzenie zapłonu; spalanie mieszanki musi zawsze trwać przez pewien okres czasu; maksimum pracy użytecznej uzyskuje się, gdy wyprzedzenie zapłonu jest tak dobrane, aby maksimum ciśnienia przypadło 8. . .10. w. k. po ZZ; wyprzedzenie zapłonu powinno zwiększać się ze wzrostem prędkości biegu silnika i ze zmniejszeniem jego obciążenia    skład mieszanki wpływa przede wszystkim na szybkość spalania, a więc pośrednio i na najkorzystniejsze wyprzedze­nie zapłonu; najprędzej spala się mieszanka o współczyn­niku składu a = 0,8…0,9 i wymaga ona najmniejszego wyprzedzenia zapłonu; współczynnik twardości biegu sil­nika jest wówczas największy, ciśnienie, spalania pz pod­wyższa się do maksimum, a wykres indykatorowy ma naj­większą powierzchnię, .

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

INTENSYWNOŚĆ ZAWIROWANIA MIESZANKI

Intensywność zawirowania mieszanki zależy od kształtu komory spalania, umieszczenia świecy zapłonowej i prędkości biegu silnika; silne zawirowanie mieszanki zapewnia duże prędkości spalania; im większa jest prędkość biegu silnika,   tym          silniejsze powinno być zawirowanie mieszan­ki; znaczny, wpływ prędkości biegu silnika na zawirowanie ładunku powoduje, że najkorzystniej­sze wyprzedzenie zapłonu wzrasta wolniej niż prędkość obrotowa wału korbowego. Na podstawie charaktery- io styki detonacyjnej można ocenić, w jakim stopniu regulator wyprzedzenia za­płonu obniża względnie  podwyższa wymagania od­nośnie liczby oktanowej paliwa i jakie pociąga to za sobą straty energety- 70 czne i ekonomiczne.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!