Kategoria: Samochody od A do Z

BARDZO DUŻE CIŚNIENIE

Bardzo duże ciśnienie spalania, gwał­townie narastające i występujące często jeszcze przed wykonaniem przez tłok zwrotu zewnętrznego, wydatnie przyspiesza zużycie części układu korbowego. Podczas spalania detonacyjnego następuje przeistaczanie węglo­wodorów i częściowa dysocjacja produktów spalania, co sprzyja potęgowaniu się zjawisk dopalania 1 przedłuża utrzymywanie się dość wysokich temperatur we wnętrzu cylindra, a więc i przegrzewaniu części silnika (denka tłoka, zaworu wydechowego i in.) oraz dymieniu silnika (zawartość sadzy w spalinach). Wtórnym skutkiem przegrzewania się silnika w wyniku spalania detonacyjnego są samozapłony mieszanki. Dlatego też często te dwa zupełnie różne zjawiska są błędnie utoż­samiane.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

LICZBA OKTANOWA PALIWA

Liczba oktanowa paliwa jest to wskaźnik często umowny, będący miernikiem odporności paliwa na spalanie detona­cyjne. Obok liczby oktanowej paliwa podaje się zwykle metodę jej określenia, ponieważ różne gatunki paliwa o ta­kich samych liczbach oktanowych, lecz określanych roz­maitymi metodami małą często różną odporność na spalanie detonacyjne. Czym większa jest liczba oktanowa paliwa, tym większą ma ono odporność na spalanie detonacyjne. Liczba oktanowa odpowiada procentowej zawartości izo- .oktanu (węglowodoru bardzo odpornego na spalanie deto­nacyjne) w mieszaninie z heptanem (węglowodór bardzo podatny na spalanie detonacyjne), zaczynającej spalać się detonacyjnie w identycznych warunkach jak określone nią paliwo.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

WYTWORZENIE LICZBY OKTANOWEJ

Do wyznaczania liczby oktanowej używane są specjalne silniki o zmienianych stopniach sprężania. Liczba cetanowa jest to wskaźnik czysto umowny, będący miernikiem skłonności do zapłonu paliwa przeznaczonego do silników wysokoprężnych (o zapłonie samoczynnym). Liczba cetanowa odpowiada procentowej zawartości cetanu (węglowodoru łatwo ulegającemu samoczynnemu’ zapło­nowi) w mieszaninie z alfametylonaftalenem (trudno zapal­nym), zapalającej się równie łatwo w‘ specjalnym silniku laboratoryjnym jak określone nią paliwo. Im większa jest liczba cetanowa paliwa, tym lepiej nadaje się ono do zasi­lania silnika wysokoprężnego (tym mniejsze jest opóźnienie zapłonu, tym niższe szczytowe ciśnienie spalania, a więc i tym bardziej elastyczny bieg silnika).

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

ZWIĘKSZANIE LICZBY OKTANOWEJ

Zwiększanie liczby oktanowej. Odporność paliwa na spa­lanie detonacyjne można zwiększyć przez dodanie do niego tzw. antydetonatorów. Do najbardziej rozpowszechnio­nych należą: czteroetylek ołowiu — Pb(C2H6)4 i pięcio- karbonylek żelaza — Fe(CO)8. Czteroetylek ołowiu jest bardzo silną trucizną, a paliwo z jego dodatkiem — tzw. etylina — jest barwione w celu ostrzeżenia użytkowników; Produkty spalania. Podczas spalania mieszanki • paliwa z powietrzem powstają produkty spalania, czyli popularnie tzw. spaliny. Zależnie od składu mieszanki 1 przebiegu spalania każdego kilograma paliwa spaliny zawierają: spalanie zupełne (a> I).

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!