Kategoria: Samochody od A do Z

PROCES SPALANIA MIESZANKI

Proces spalania mieszanki w cylindrze polega na rozprzestrze¬nianiu się tzw. frontu płomienia, czyli strefy reakcji chemiczi nych spalania, która zwykle rozdziela wnętrze przestrzeni roboczej cylindra na część wypełnioną niespaloną mie¬szanką oraz część zawierającą spaliny. Szybkość spalania jest to pojęcie wieloznaczne, przy czym w odniesieniu do spalania w cylindrze silnika przez szybkość spalania należy rozumieć (odmiennie niż np. w chemii) prędkość przemieszczania się frontu płomienia. Szybkość spalania zależy od składu mieszanki, jej temperatury I ciśnie-‚ nia oraz od intensywności zawirowania ładunku cylindra .

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

ZAWARTOŚĆ SPALIN

Zawartość spalin w świeżym ładunku zmniejsza szybkość spalania. Mieszanka o współczynniku składu a =0,8…0,9 spala się najszybciej, zapewniając jednocześnie największą moc silnika. Mieszanka zarówno uboższa jak i bogatsza niż wspomniana spala się znacznie wolniej, co sprzyja, przegrzewaniu się sil­nika . Mie­szanka bardzo uboga może spalać się nawet przez cały suw pracy ł wydechu, a więc po­wodować zapalanie się świeżego ładunku w rurze ssącej (po ot­warciu zaworu ssące­go — tzw. strzały w gażnik).,Ze względu na szybkość spalania rozróżnia się:spalanie zwykłe (prawidłowe); szybkość spalania 10.. .50 m/sek, zależnie od stopnia sprężania i zawirowania mie­szanki,  spalanie stukowe; szybkość spalania kilkaset m/sek,   spalanie detonacyjne; szybkość spalania 1500…2800 m/sek. .

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

NIEPRAWIDŁOWOŚCI SPALANIA MIESZANKI

Spaliny w cylindrze silnika mają znacznie wyższą temperaturę od niespalonej jeszcze części mieszanki, która ulega od nich ogrzaniu i jed­nocześnie sprężaniu. W określonych warunkach mogą w nie­spalonej jeszcze mieszance powstawać miejscowe ośrodki zapłonu, od których rozpoczyna się spalanie, jeszcze przed dojściem do nich głównego frontu płomienia wywołanego przez świecę zapłonową. Prędkość rozprzestrzeniania się nowych frontów płomienia jest znacznie większa niż frontu pierwotnego. Spalanie takie nosi nazwę stukowego, ponie­waż jego objawem zewnętrznym jest metaliczne stukanie w wyniku uderzania, fal ciśnienia o ścianki komory spa­lania.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

ROZCHODZĄCA SIĘ FALA CIŚNIENIA

Rozchodząca się fala ciśnienia może w sprzyjających oko­licznościach (wysoka temperatura i ciśnienie niespalonej jeszcze mieszanki) powodować powstawanie nowych ośrod­ków zapłonu. Występuje wówczas spalanie detonacyjne, przy którym prędkość rozchodzenia się frontów płomienia zrównuje się z prędkością rozchodzenia się fal ciśnienia. Przebieg spalania mieszanki jest wówczas zbliżony do wy­buchu materiału kruszącego. Objętość I Ciężar spalin. Ilość moll spalin jest większa od ilości moli spalonej mieszanki. Przyrost Ilości moli charakteryzuje współczynnik kontrakcji chemicznej (^u,,) równy stosunkowi moli spalin (Afa) ilości moli mieszanki 7 (M1);/i,-Afl/AfI . ” v:shapes=”_x0000_s1028″>tylko część mieszanki „znajdującej się w miejscach naj­bardziej oddalonych od świecy zapłonowej, a przy tym słabo ; chłodzonych.Spalanie stukowe, a zwłaszcza detonacyjne, jest bardzo szkodliwe dla silnika.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!