Kategoria: Ogólnie o transporcie

Producent przyczep samochodowych

Nie zawsze możemy przemieścić towar z jednego miejsca w inne bez ponoszenia kosztów oraz innych strat, nie tylko materialnych. Własny samochód osobowy to często nie jest wystarczający sprzęt, gdyż posiada ograniczoną pojemność i służy głównie do przewozu ludzi, nie rzeczy różnego rodzaju. Zatem warto mieć na wyposażeniu tak zwany dostawczak lub po prostu auto większe, jednak nie zawsze musi to być opłacalne ekonomicznie – a przecież nie możemy nie zwracać uwagi na finanse. W ten sposób pomyślmy o przyczepach, gdzie łatwo pomagałyby one w transporcie różnych przedmiotów i wymagają tylko naszego samochodu osobowego. Odpowiedni producent przyczep samochodowych zapewni nie tylko sprzęt sam w sobie, ale także usługę w postaci wsparcia swojego klienta również po zakupie. Nie ma co się dłużej zastanawiać i jeśli jesteś osobą, dla której taka przyczepa to być albo nie być na rynku – wiesz już dokładnie, że powinieneś ją czym prędzej kupić i nie czekać z decyzją na lepszy dzień lub inną pogodę.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

Zawarcie umowu przewozu

Z definicji umowy przewozu (art. 774 k.c. ) wynika, iż jedną ze stron umowy musi być przewoźnik, to znaczy przedsiębiorca mający status prawny przewoźnika. Ustawodawca wychodzi z założenia, iz pojęcie to ma znaczenie ugruntowane zarówno w języku potocznym, jak i w nauce prawa. Za przewoźnika uważa się przedsiebiorcę transportowego uprawnionego do uprawiania działalności transportowej w sposób zarobkowy (za wynagrodzeniam), a więc zawodowy, profezjonalny. Tak więc umowa o przewóz musi być zaliczona do kategoriiumów o charakterze kfalifikowanym. To znaczy, że przepisy normujące umowę przewozu mają zastosowaniejedynie w przypadku, gdy dokonania określonego przemieszczenia osób lub rzeczy podejmujące się za wynagrodzeniem zawodowy przewoźnik. Jeżeli zaś przemieszczania podejmuje się osoba nie mająca statusu przewoźnika lub też podejmująca się przewozu nieodpłatnie- to umowa taka nie podpada pod przepisyprzewozowe, lecz pod najogólniejsze przepisy kodeksu cywilnego.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!

Pojęcie prawa transportowego

Transport jest to dział gospodarki narodowej, zajmujacy się przemieszczaniem osób lub rzeczy (przesyłek, ładunków, towarów) z jdnego miejsca na drugie przy użyciu odpowiednich środków transportowyh. Rola transportu w życiu społecznym oraz gospodarczym, wraz ze wzrostem produkcji i wymiany dóbr, jak również z koniecznośią zaspokajania wciąż rosnących potrzeb materilnych i kulturalnych ludzkości- stale wzrasta. W miarę rozwoju transportu rodzi się potrzeba regulacji prawnych w tym zakresie. Przepisy normujace działalność transportu- tak krajowego, jak i międzynarodowego- sa obecnie bardzo rozbudowane. Ogół tych przepisów nazywamy prawem transportowym. W uzyciu jest takze termin: „prawo transportowe”. Nalezy jednak te dwa terminy odróżniać. Transport stanowi bowiem określony dział gospodarki, podczas gdy pojęcie „przewóz” odnosi się do samego przemieszczania osób lub rzeczy. Wynika stąd iż pojęcie „prawo transportowe” ma szerszy zasięg znaczeniowy.