CAŁKOWITE WYRÓWNOWAŻENIE

Wyrównowaianle sił odśrodkowych polega na rozłożeniu .. wirujących mas wykorbień wału korbowego oraz doborze wielkości i rozmieszczeniu mas przeciwciężarów w , taki sposób, aby uzyskać:wyrównoważenie statyczne.Całkowite wyrównoważenie pojedynczego wykorbienia osiąga się przez zamocowanie do ramion wykorbienia dwóch jedna­kowych przeciwciężarów, których wypadkowa siła od­środkowa (2Cp) leży w płaszczyźnie symetrii wykorbienia jest równa, ale przeciwnie skierowana do siły odśrodkowej (C) wykorbienia .W pierwszym przy­padku siły odśrod­kowe wyrównoważa się podobnie jak w przypadku wału o jednym wykorbie- niu. W drugim przy. padku ) suma sił odśrodko­wych wykorbień jest równa zeru, ale siły te wywołują mo­ment Mc, który można całkowicie wyrównoważyć za pomocą dwóch prze­ciwciężarów umiesz­czonych na skraj- nych ramionach wy­korbień.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Adam Jaworski i jestem ogromnym pasjonatem motoryzacji, o samochodach wiem prawie wszystko. Motoryzacja to mój "konik". Potrafię spędzać całe dnie cementując stare samochody i przywracając im dawną świetność. Jeśli lubisz taką tematykę to zapraszam do czytania!